19. rujna 2012.

dsg

Drugi kongres pedagoga Hrvatske
PEDAGOGIJA I KULTURA
Opatija, hotel Ambasador 24. – 26. rujna 2012.

Program Drugog kongresa pedagoga Hrvatske možete vidjeti ovdje.

Znanstvenu monografiju/zbornike radova Drugog kongresa pedagoga Hrvatske (pripremljene za tisak) možete vidjeti ovdje: 

- knjiga 1

- knjiga 2

- knjiga 3


Znanstvena monografija i zbornici radova PEDAGOGIJA I KULTURA (u tiskanoj formi), biti će predstavljeni nakon Drugog kongresa pedagoga Hrvatske.