31. svibnja 2013.

hpd

     HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO

           organizira za pedagoge - stručne suradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i drugim djelatnostima

DESETI  SUSRET  PEDAGOGA  HRVATSKE

Zadar, 13. – 16. listopada 2013. – Hotel Donat

T e m a

znanstveno-stručnog skupa:

PEDAGOŠKE KOMPETENCIJE U SUVREMENOM KURIKULUMU

Organizator skupa:

Upravni odbor HPD-a

Podružnice HPD-a

Sudionici skupa:

Pedagozi – profesori Odsjeka i Odjela za pedagogiju te Učiteljskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Dubrovniku, stručni suradnici – pedagozi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, visokim učilištima, bolnicama, medijima te u drugim djelatnostima i dužnostima odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture.

Studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, kao i svi zainteresirani za tematiku skupa.

Sudionici skupa dobivaju službenu potvrdnicu o stručnom usavršavanju.

Način i sadržaj rada:

Plenarna predavanja, skupne rasprave, radionice i plenarno zaključivanje.

Na skupu će se analizirati pedagoške kompetencije odgojitelja, učitelja, nastavnika i profesionalnih stručnih suradnika-pedagoga u oblikovanju, primjeni i razvoju suvremenog kurikuluma; zatim primjena pedagogijske teorije iz područja kompetencija i kurikuluma u odgojnoj praksi te ishodi odgoja i obrazovanja djece i mladih temeljenih na kompetencijskom profilu pedagoških djelatnika.

Radni dio skupa počinje u ponedjeljak, 14. listopada 2013. u 9:30 sati, a završava u srijedu, 16. listopada 2013. u 13 sati.