25. siječnja 2012.

  Održan prvi sastanak uredništva časopisa studenata pedagogije

urednistvo

Na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu održan je 11. svibnja 2012. godine prvi sastanak uredništva časopisa studenata pedagogije.

Članovi uredništva: Lidija Petrović (HPD-Student), Hrvoje Potlimbrozović (Osijek), Katarina Križić (Rijeka), Ivana Roguljić (Split), Ivana Jalšovec (Zadar) i Dragana Nešković (Zagreb), dogovorili su da će prvi zajednički časopis studenata pedagogije biti u elektronskom obliku, dostupan na stranicama Hrvatskog pedagogijskog društva.

Uredništvo poziva studente preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija pedagogije na suradnju.

Upute suradnicima časopisa možete vidjeti ovdje.

Svi će pristigli radovi (koji bi za prvi broj trebali stići na adresu uredništva hpd.student@gmail.com do 1. lipnja 2012.) biti recenzirani, a u uvodnom dijelu časopisa 1/2012. predstavit će se Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu.

Predstavljanje prvog broja predviđeno je za vrijeme održavanja Drugog kongresa pedagoga Hrvatske u Opatiji, 24. – 26. rujna 2012., a časopis studenata pedagogije otvoren je studentima pedagogije izvan Hrvatske, kao i za interdisciplinarne teme.

_____________________________________________________________________________________________________

Održana tribina „Svi jednaki – svi različiti“

U organizaciji Hrvatskog saveza slijepih i HPD-Studenta (Zagreb) na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu održana je u ponedjeljak 14. studenoga 2011. vrlo zanimljiva tribina „Svi jednaki – svi različiti“.

Kako je istaknula voditeljica projekta Andreja Veljača, dipl.iur. iz Hrvatskog saveza slijepih, cilj je tribine poticanje pozitivnih akcija za borbu protiv diskriminacije prema raznim osnovama, osobito na temelju sljepoće ali i drugih različitosti, koje nas čine jedinstvenima i neponovljivima. Tolerancija prema različitostima u najvećoj je mjeri ostvariva ako se bar na kratko pokušamo naći u ulozi „različitog” i pogledati i drugu stranu priče.

Studenti treće godine preddiplomskog studija pedagogije imali su prigodu, osim poticajnih interaktivnih izlaganja, koje su održali eminentni predavači, čuti i ulomke iz kazališnih predstava koje je na vrlo osebujan način predstavio poznati glumac Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život, Vojin Perić.

Razgovor o važnosti tolerancije u svakodnevnom životu, promicanju i uvažavanju različitosti posebno je značajan upravo za buduće pedagoge, što se na tribini „Svi jednaki – svi različiti“, zorno moglo vidjeti.

_____________________________________________________________________________________________________

 Pokretanje zajedničkog časopisa studenata pedagogije

Na inicijativu studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu, Hrvatsko pedagogijsko društvo (i HPD-Student) koordiniralo je aktivnosti oko pokretanja zajedničkog časopisa studenata pedagogije.

Odsjeci/odjeli za pedagogiju hrvatskih sveučilišta, imenovali su predstavnike studenata u uredništvo kako bi dogovorili koncepciju i strukturu budućeg časopisa.

Hrvoje Potlimbrzović (Osijek)
Katarina Križić (Rijeka)
Vera Zubac (Split)
Ivana Jalšovec (Zadar)
Dragana Nešković (Zagreb)
Lidija Petrović (HPD-Student)

Predloženo je da časopis bude elektronički, zbog bolje dostupnosti, a očekuje se da početkom ljetnog semestra akademske godine 2011.-2012. uredništvo pozove studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija pedagogije na suradnju oko pripreme prvog broja

Katarina Križić

_____________________________________________________________________________________________________

 Utemeljen HPD-Student

Za vrijeme održavanja Osmog susreta pedagoga Hrvatske, utemeljena je, na poticaj studenata diplomskih studija pedagogije (4. i 5. godina) koji su se željeli još za vrijeme studija aktivnije uključiti u rad HPD-a, sekcija Hrvatskog pedagogijskog društva HPD-Student.
Studenti su već na Osmom susretu pedagoga imali, na Filozofskom fakultetu u Osijeku, svoju radionicu pod nazivom: Odgojnost studija pedagogije.
U koordinaciju HPD-Studenta izabrane su studentice pedagogije iz Zagreba i Osijeka: Kristina Kelemin i Sanja Simel.