8. rujna 2011.

HRVATSKO PEDAGOGIJSKO DRUŠTVO je nevladina, znanstvena i strukovna udruga profesionalnih pedagoga Hrvatske.
Osnovano je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 13. prosinca 2002. godine, a registrirano 26. ožujka 2003. godine.
HPD ostvaruje svoje zadaće kroz:

• zaštitu profesionalnih interesa i statusa pedagoga u Hrvatskoj.
• poticanje razvitka pedagogije i njezine odgovarajuće primjene u praksi.
• brigu o donošenju i provedbi zakonskih i upravnih akata, pod, pravilnika i sl., kojima se regulira djelatnost pedagoga u svim područjima njihova rada.
• skrb o provedbi i poštivanju načela profesionalne etike reguliranih Etičkim kodeksom pedagoga.
• skrb o pravilnoj uporabi stručnog pedagogijskog nazivlja.
• organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih znanstvenih i stručnih skupova.
• skrb o obrazovanju i stručnom usavršavanju pedagoga.
• znanstvenu i stručnu suradnju s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.
• objavljivanje znanstvenih i stručnih časopisa i knjiga.

Društvo ima više od 800 redovitih članova diplomiranih pedagoga/profesora/magistara pedagogije, magistara i doktora znanosti iz područja pedagogije, kao i studenata doktorskog studija pedagogije.
U sastavu Društva djeluju podružnice u Osijeku, Rijeci, Zadru/Splitu i Zagrebu, koje okupljaju pedagoge vezane za pojedine studije/odsjeke pedagogije i brinu o organizaciji regionalnih stručnih skupova, savjetovanja, tribina i sl. u funkciji stručnog usavršavanja pedagoga, kao i sekcije HPD-Student (za studente preddiplomskog/diplomskog studija pedagogije) i HPD-Internacional (za članove izvan Hrvatske).

HRVATSKO PEDAGOGIJSKO DRUŠTVO izdaje znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja“

Hrvatsko pedagogijsko društvo
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel.: 00385 1 6120-167, 00385 1 6120-168
Fax.: 00385 1 6156-880
Mail: hpd@ffzg.hr
www.pedagogija.hr

Predsjednik: Dr. sc. Marko Jurčić, izv. prof.

Dopredsjednik: Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat

Tajnik: Dr. sc. Goran Livazović, doc

USTROJSTVO

UPRAVNI ODBOR

1. Prof. dr. sc. Marko Jurčić, predsjednik
2. Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, dopredsjednik
3. Prof. dr. sc. Vlatko Previšić
4. Prof. dr. sc. Jasminka Zloković
5. Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić
6. Doc. dr. sc. Goran Livazović, tajnik
7. Ivana Biljan
8. Miroslav Miljković

NADZORNI ODBOR

1. Doc. dr. sc. Koraljka Posavec, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Stjepan Jagić
3. Olieta Horvat Kardoš
4. Biserka Bucković
5. Morana Koludrović

Hrvatsko pedagogijsko društvo osnovano je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 13. prosinca 2002. godine, a registrirano 26. ožujka 2003. godine.