15. lipnja 2007.

Deseti susret pedagoga Hrvatske

 

Hrvatsko pedagogijsko društvo organizator je Desetog susreta pedagoga Hrvatske, koji će biti održan od 14. – 16. listopada 2013.g. u Zadru.

 

 

 

 

 

          HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO

organizira za pedagoge - stručne suradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i drugim djelatnostima

 

DESETI  SUSRET  PEDAGOGA  HRVATSKE

Zadar, 13. – 16. listopada 2013. – Hotel Donat

T e m a

znanstveno-stručnog skupa:

PEDAGOŠKE KOMPETENCIJE U SUVREMENOM KURIKULUMU

 

Organizator skupa:

Upravni odbor HPD-a

Podružnice HPD-a

 

Suorganizator:

Agencija za odgoj i obrazovanje

 

 

Sudionici skupa:

Pedagozi – profesori Odsjeka i Odjela za pedagogiju te Učiteljskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Dubrovniku, stručni suradnici – pedagozi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, visokim učilištima, bolnicama, medijima te u drugim djelatnostima i dužnostima odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture.

Studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, kao i svi zainteresirani za tematiku skupa.

Sudionici skupa dobivaju službenu potvrdnicu o stručnom usavršavanju.

 

 

Način i sadržaj rada:

Plenarna predavanja, skupne rasprave, radionice i plenarno zaključivanje.

Na skupu će se analizirati pedagoške kompetencije odgojitelja, učitelja, nastavnika i profesionalnih stručnih suradnika-pedagoga u oblikovanju, primjeni i razvoju suvremenog kurikuluma; zatim primjena pedagogijske teorije iz područja kompetencija i kurikuluma u odgojnoj praksi te ishodi odgoja i obrazovanja djece i mladih temeljenih na kompetencijskom profilu pedagoških djelatnika.

Radni dio skupa počinje u ponedjeljak, 14. listopada 2013. u 9:30 sati, a završava u srijedu, 16. listopada 2013. u 13 sati.

 

Program skupa

Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

 

9:30 – 10:00 sati – Prijava sudionika

10:00 sati – Svečano otvaranje skupa

11:00 – 11:30 sati – Pauza za kavu

 

11:30 – 12:00 sati

Uvodno izlaganje

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić

Tema: Pedagoške kompetencije u suvremenom kurikulumu

 

Poslijepodne 

16:00 – 18:30 sati – Plenarna izlaganja i rasprava

 

Prof. emeritus Josip Milat

Tema: Teleološke kompetencije nastavnika

 

Prof. dr.  sc. Milan Matijević

Tema: Pedagozi i itelji između ciljeva enja i evaluacije ishoda odgoja i obrazovanja

 

Prof. dr. sc. Marko Palekčić

Tema: Nastava i kompetencije

 

Prof. dr. sc. Zlatko Miliša

Tema: Medijske manipulacije i  medijske kompetencije

 

Prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović

Tema:  Integrirani kurikulum kao oblik sustavnog razvoja pedagoških kompetencija

 

Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić

Tema:  Pedagoške kompetencije u inkluzijskom odgoju i obrazovanju

 

 

Utorak, 15. listopada 2013.

 

Radionice: 9:30 – 12:00 sati

 

Radionica  A/ Pedagoške kompetencije odgojitelja i pedagoga u ustanovi ranog odgoja

Radionica B/ Kompetencijski profil učitelja i stručnih suradnika-pedagoga u osnovnoj školi; s uvodnim izlaganjem izv. prof. dr. sc. Krunoslava Matešića

Radionica C/ Pedagoške kompetencije nastavnika i pedagoga u srednjim školama i domovima.

 

15:00-17:00 sati

Rasprava o prijedlogu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH

Uvodno izlaganje: Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat

 

Na Radionicama se očekuje aktivan doprinos sudionika. Molimo da u prijavi označite u kojoj radionici namjeravate sudjelovati te navedite naslov možebitnog priopćenja.

 

17:00 sati – Druženje uz klapsku glazbu (Klapa Maslina) i domjenak na terasi Doma županije, Božidara Petranovića 8 (pogled na more, Morske orgulje i Pozdrav Suncu)

 

 

Srijeda, 16. listopada 2013.

10 – 11:30 sati- Izvješća s radionica i plenarna rasprava

12:00 sati – Zatvaranje skupa

 

Prijava za skup:

Obrazac za prijavu možete preuzeti na web stranici HPD-a. Popunjeni obrazac i presliku uplatnice kotizacije poslati zemaljskom poštom na adresu Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb (odsjek za pedagogiju) te na e-mail adresu: hpd@ffzg.hr

Poveznica na Obrazac za prijavu dostupna je ovdje.

Prijavu izvršiti do 30. rujna 2013. godine.

Kotizacija za skup: Iznos od 300,00 kn (za radne materijale skupa) uplatiti unaprijed na žiro račun: 2360000 – 1101678714 (Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3., Zagreb) s naznakom: Za Deseti susret pedagoga Hrvatske 2013.

Rezervacija smještaja: Rezervaciju smještaja moguće je izvršiti putem MREŽNOG obrasca, koji se može preuzeti na web stranici HPD-a i dostupan je u nastavku:  http://www.dubrovniksun.hr/prijave/pedagozi/

Glavni sponzor:

 školska knjiga

Sponzori: Zadarska županija, Grad Zadar i Općine

zadarskaZupanijaGRADZADAR

 

Medijski pokrovitelj:

 školske novine

 

 

 

 

 

 • Deveti susret pedagoga Hrvatske – izvješće

Deveti susret pedagoga Hrvatske

Deveti susret pedagoga Hrvatske održan je od 11. do 13. travnja 2011. godine u Zadru, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a u organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva (i podružnice Zadar) te Odsjeka za pedagogiju iz Zagreba, Zadra, Osijeka, Rijeke i Splita. U okviru teme znanstveno-stručnog skupa “Pedagog kreator kurikuluma i kulture odgojno-obrazovne institucije“, promišljalo se o ulozi pedagoga u oblikovanju i razvoju kulture odgojno-obrazovne ustanove u kontekstu kurikulumskih promjena, poticajnog ozračja, suradničkih odnosa i kvalitetne komunikacije između sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Više od 550 sudionika skupa, pedagoga stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, fakultetima i na drugim dužnostima, pozdravio je prof. dr. sc. Neven Hrvatić, predsjednik, Hrvatskog pedagogijskog društva, a u programu svečanog otvaranja sudjelovali su: prof. dr. sc. Petar Selem, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, prof. dr. sc. Dijana Vican, državna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ivan Šimunić, pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo Zadarske županije, Dražen Grgurović, dr. med. zamjenik gradonačelnika Grada Zadra, Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Zlatko Miliša, pročelnik Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, Ante Žužul, predsjednik uprave Školske knjige, Ivan Vavra, direktor Školskih novina i prof. dr. sc. Hrvoje Vrgoč, dugogodišnji, bivši predsjednik HPKZ-a.
U programu svečanog otvaranja sudjelovao je Puhački kvintet Gradske glazbe Zadar, dirigent: maestro Tomislav Košta.

U radnome dijelu skupa održan je niz plenarnih predavanja istaknutih sveučilišnih profesora: prof. dr. sc. Vlatko Previšić (Kultura-odgoj-škola: o čemu zapravo govorimo?!); prof.dr.sc. Dijana Vican (Kultura odgojno-obrazovne ustanove prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu), prof. dr. sc. Zlatko Miliša (Suvremena škola pred izazovima “bumerang generacije“), professor emeritus Josip Milat (Kurikulum studija pedagogije i kompetencije pedagoga za kreiranje školskog kurikuluma, prof. dr. sc. Milan Matijević (Novi mediji, obrazovna sredina i kultura škole), prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš (Uloga pedagoga u istraživanju i promjeni školske kulture), prof. dr. sc.Vladimir Strugar (Različite kulture – različite škole: teorijsko-praktični doprinos razumijevanju kulture škole), doc. dr. sc. Edita Slunjski (Konstrukcija kurikuluma ranog odgoja), doc. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović (Kultura škole: vizija i misija, vrijednosti i vjerovanja), doc. dr. sc. Lidija Vujičić (Istraživanje kulture vrtića).

Kao dio programa Devetog susreta pedagoga Hrvatske predstavljene su knjige:
Milan Matijević, Diana Radovanović: Nastava usmjerena na učenika, Edita Slunjski Kurikulum ranog odgoja i Marko .Mušanović, Mario Vasilj, Sonja Kovačević: Vježbe iz didaktike, a održana je i godišnja skupština Hrvatskog pedagogijskog društva.

Skup je nastavljen u utorak 12. travnja 2011. tematskim radionicama (Kultura vrtića i kurikulum ranog odgoja (Dječji vrtić „Radost“ – Područni objekt „Grigor Vitez”), Kurikulumske odrednice kulture osnovne škole (Osnovna škola Šimuna Kozičića Benje), Kurikulum i kulture srednje škole (Gimnazija Jurja Barakovića), Socijalna kultura i odgoj u domu (Srednjoškolski đački dom) i Studij pedagogije i Bolonjski proces (Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru), u kojima je velik broj sudionika prezentirao teme i razmijenio iskustva iz prakse.

U utorak poslijepodne sudionici skupa razgledali su Zadar, posjetili Muzej antičkog stakla i bili na prigodnom susretu, uz nastup klape Zadarska lanterna

Deveti susret pedagoga Hrvatske završio je u srijedu 13, travnja 2011. izvješćima s radionica i zahvalom domaćinima, posebno doc. dr. sc. Smiljani Zrilić i prof. dr. sc. Zlatku Miliši, na izvrsno organiziranom skupu u Zadru.

 •  Obilježena 90. godišnjica rođenja profesora Vladimira Poljaka (1920. – 1998.)

U Osnovnoj školi Ivana Perkovca u Šenkovcu  8. prosinca 2010. održan je Okrugli stol u povodu 90. obljetnice rođenja prof. dr. sc. Vladimira Poljaka, rođenog 11. prosinca 1920. godine  u Vukovom  Selu.

O liku i djelu dr. Vladimira Poljaka te razvoju i značaju hrvatske pedagogije druge polovice 20 st., kojom je profesor Poljak svojim znanstvenim radom pod utjecajem njemačke škole uvelike doprinio, govorio je prof..dr.sc. Vlatko Previšić. Prof. dr. sc. Milan Matijević s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorio je o aktualnosti Poljakove didaktike, a prof..dr. sc. Neven Hrvatić predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva o Vladimiru Poljaku kao sveučilišnom nastavniku. Štefka Batinić, viša knjižničarka Hrvatskog školskog muzeja u Zagrebu govorila je o Poljakovoj suradnji s pedagoškim listovima, a Stjepan Laljak, predsjednik Matice hrvatske Zaperešić, o njegovoj suradnji s Knjižnicom i Maticom hrvatskom  u  Zaprešiću.

Vrsni pedagog, znanstvenik i praktičar, svojim je nastavnim radom i stručnom literaturom utjecao na obrazovanje brojnih generacija hrvatskih pedagoga, učitelja i odgajatelja.

Profesor Vladimir Poljak umro je 24. listopada 1998. godine u Novom Marofu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Osmi susret pedagoga Hrvatske

U organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva u Osijeku je od 19.-21. travnja 2010. održan Osmi susret pedagoga Hrvatske. Značajnu su podršku u pripremi skupa pružili odsjeci za pedagogiju iz Osijeka, Zagreba, Zadra, Rijeke i Splita, te Agencija za odgoj i obrazovanje. U okviru teme znanstveno-stručnog skupa “Kriza odgoja i/ili odgoj u vrijeme krize“, promišljalo se o odgojnim vrijednostima u pedagogijskoj perspektivi i ulozi odgoja u pokušaju ublažavanja društvene krize. Skup je otvorio predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva prof. dr. sc.  Neven Hrvatić, a na svečanom su otvaranju više od 400 sudionika pozdravili su: gospodin Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Marija Omazić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Osijeku, doc. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović, pročelnica Odsjeka za pedagogiju i gospodin Ivan Vavra, direktor Školskih novina.

Radni dio skupa započeo je svojevrsnim pledoajeom za odgoj, uvodnim izlaganjem prof. dr. sc. Vlatka Previšića, pod nazivom “Odgoj redivivus“, a sudionici pedagozi iz cijele Hrvatske, imali prigodu čuti plenarna izlaganja istaknutih sveučilišnih profesora: prof. dr. sc. Dubravke Maleš  (Nova paradigma obiteljskog odgoja), prof. dr. sc. Zlatka Miliše (Kriza odgoja i ekspanzija suvremenih ovisnosti), prof. dr. sc. Vladimira Jurića (Školski pedagog i odgojna funkcija škole), prof dr. sc. Vedrane Spajić Vrkaš (Školska kultura i aktivno građanstvo: rezultati istraživanja), prof. dr. sc. Anite Klapan (Duhovno osiromašenje – problem odgoja), doc. dr. sc. Maje Ljubetić (Doprinose li mediji krizi odgoja?), prof. dr.sc. Marka Palekčića (Odgojna nastava), prof. dr. sc. Slavice Bašić (Pedagoške konzekvence krize odnosa djece i odraslih) i  doc. dr. sc. Vesne Buljubašić Kuzmanović (Pedagoška prevencija: interaktivni pristup).

Prvi puta na susretima pedagoga sudionici su imali prigode biti na zanimljivom koncertu “Osječki vokalni vatromet“ održanom u Arheološkom muzeju u Osijeku, u izvedbi Dječjeg zbora Brevis, Vokalnog ansambla Brevis i Komornog zbora Josip Juraj Strossmayer Umjetničke akademije u Osijeku, a pod ravnanjem dirigentice Antonaete Radočaj – Jerković.

Nakon plenarnih predavanja, rad je sutradan nastavljen u nekoliko radionica: Kriza obiteljskog i ranog odgoja u Centru za predškolski odgoj; Je li odgoj u osnovnoj školi zanemaren? u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića; Adolescentske odgojne krize u srednjoj školi u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji; Odgoj i socijalizacija u domu u Srednjoškolskom đačkom domu i Odgojnost studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

U utorak poslijepodne sudionici skupa posjetili su Vukovar, Spomen dom na Ovčari, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata i obišli grad.

Osmi susret pedagoga Hrvatske završio je u srijedu, nastavkom plenarnih izlaganja, izvješćima s radionica i zahvalom domaćinima na izvrsno organiziranom skupu u Osijeku.

Osijek

  

 • Suvremena stremljenja u pedagogijskoj teoriji i odgojnoj praksi

odg


U povodu 80. godine života i pedagoškog djelovanja prof. dr. sc. Ante Vukasovića održan je, 20. studenog 2009. godine na Filozofskom fakultetu, stručni skup pod nazivom „Suvremena stremljenja u pedagogijskoj teoriji i odgojnoj praksi“, u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskog pedagogijskog društva. Brojni uzvanici, bivši i sadašnji studenti pedagogije i članovi Hrvatskog pedagogijskog društva, mogli su, u prigodnim govorima dugogodišnjih kolega, suradnika i prijatelja prof. Vukasovića čuti o najznačajnijim dijelovima iz slavljenikove značajne i produktivne znanstvene i sveučilišne karijere. Uslijedilo je predstavljanje knjige „Ante Vukasović- životno djelo i bibliografija“, u kojoj je prikazan bogati opus profesora Vukasovića. Skup je bio i prigoda za razgovor o trenutku hrvatske pedagogije, ponajviše u kontekstu odgoja, koji je danas, u postmoderno vrijeme, možda u najvećoj kušnji.

 • Znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem
  Kurikulum suvremenog odgoja i škole
  Brijuni, 4. – 6. rujna, 2009.

brijuni


Na Brijunima je od 4. do 6. rujna 2009. godine održan znanstveni kolokvij u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskog pedagogijskog društva. Tema kolokvija bila je „Kurikulum suvremenog odgoja i škole“, a tematska područja definirana su prema projektima „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima“, „Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi“ i „Nove paradigme ranog odgoja“. Sudionici skupa bili su sveučilišni profesori i znanstvenici.

Znanstveni kolokvij otvoren je plenarnim izlaganjima prof. dr. sc. Vlatka Previšića, prof. dr. sc. Dubravke Maleš, prof. dr. sc. Nevena Hrvatića i prof. dr. sc. Vedrane Spajić Vrkaš, u okviru znanstvenih projekata čiji su voditelji.

Drugog dana skupa rad je organiziran u sekcijama i po tematskim područjima, u obliku tematskih izlaganja i okruglog stola. Razmatrao se, analizirao i problematizirao kurikulum suvremenog odgoja i škole: struktura i sadržaj nacionalnog kurikuluma, rani i obiteljski odgoj, školski kurikulum s aspekta socijalnih kompetencija i odnosa u školi te interkulturalne odrednice obrazovanja na manjinskim jezicima.

Znanstveni je kolokvij zatvoren izvještajima po sekcijama i završnom raspravom.

U sklopu skupa za sudionike je organizirana i stručna posjeta Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te razgledavanje prirodnih ljepota nacionalnog parka Brijuni.

Radovi sa skupa bit će objavljeni u znanstvenoj studiji.

 • Sedmi susret pedagoga Hrvatske

opatija


Sedmi susret pedagoga Hrvatske održan je od 11. do 13. svibnja 2009. godine u Opatiji. Tema skupa – Profesionalne kompetencije pedagoga u kurikulumu suvremenog odgoja i obrazovanja odabrana je u cilju teorijskog i praktičnog rasvjetljavanja područja stručne i znanstvene kompetencije pedagoga u okviru preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija pedagogije; stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja pedagoga, te uloge pedagoga u nacionalnom i školskom kurikulumu suvremenog odgoja i obrazovanja.
Uz zapažena plenarna izlaganja održane su i radionice: Kurikulum ranog i predškolskog odgoja, Školski kurikulum (osnovna škola), Školski i domski kurikulum (srednja škola), na kojima su sudionici dali značajan doprinos ovoj važnoj pedagoškoj temi.
U radu skupa sudjelovalo je oko 500 pedagoga, stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, visokim učilištima, medijima te na drugim dužnostima u odgoju, obrazovanju i kulturi; studenata poslijediplomskog studija pedagogije, magistara i doktora znanosti iz područja pedagogije. Kao važan dio programa skupa obilježena je 80. obljetnica života i pedagoškog djelovanja našeg istaknutog pedagoga i člana Hrvatskog pedagogijskog društva prof. dr. Josipa Pivca i predstavljena njegova knjiga „Izazovi školi“.

 • Međunarodna znanstvena konferencija ”Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja”

U Mostaru je od 16. do 18. listopada 2008. godine održana međunarodna znanstvena konferencija ”Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja”. Organizatori konferencije bili su Odsjek za pedagogiju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko pedagogijsko društvo. Cilj konferencije bilo je utvrđivanje, analiziranje i problematiziranje stanja suvremene pedagogijske znanosti, kao i teorijsko i praktično osvjetljavanje područja i mogućnosti odgoja i obrazovanja. Na konferenciji je sudjelovalo dvjestotinjak znanstvenika, pedagoga i drugih stručnjaka iz različitih institucija koje se bave odgojem i obrazovanjem, a rad je bio organiziran u obliku plenarnih predavanja, skupnih rasprava i plenarnog zaključivanja. Čak 140 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije imalo je izlaganje u jednom od četiriju tematskih područja, koja su obuhvaćala teorijska i metodologijska pitanja suvremene pedagogije, rani odgoj i obrazovanje u obiteljskom i institucionalnom kontekstu, kurikulum suvremenog odgoja i škole te cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj pedagoga. Drugoga dana skupa održan je znanstveni okrugli stol pod nazivom ”Pedagoška, didaktička i metodička pitanja provedbe Bolonjskog procesa u visokoškolskom obrazovanju”, u sklopu kojeg su iznesena različita mišljenja o izazovima i problemima u provođenju Bolonjskoga procesa na našim prostorima. Za sve sudionike skupa organizirana je i stručna posjeta Franjevačkoj galeriji Široki brijeg i Međugorju te prigodni domjenak. Svoj je doprinos ovoj međunarodnoj konferenciji dala i većina profesora, asistenata i znanstvenih novaka Odsjeka za pedagogiju u Zagrebu, kao i četrdesetak studenata doktorskog studija pedagogije, koji su ostvarili zapažen nastup u tematskome dijelu konferencije.

Mostar

Okrugli stol ‘Studij pedagogije u Hrvatskoj’

12. prosinca 2008. godine Hrvatsko pedagogijsko društvo u suradnji s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu organiziralo je Okrugli stol na temu Studij pedagogije u Hrvatskoj. Prvi dio okruglog stola organiziran je u Vijećnici Filozofskog fakulteta, a drugi dio u Hotelu Internacional gdje je i završen zajedničkim objedom.
Nakon uvodnih pozdrava pročelnici Odsjeka za pedagogiju podnijeli su izvješća o provedbi studija pedagogije na pojedinim odsjecima što je poslužilo kao poticaj za raspravu. Razgovaralo se o preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju pedagogije u Hrvatskoj, provedbi Bolonjskog procesa, stručnom usavršavanju i profesionalnom statusu pedagoga, stjecanju pedagoško-didaktičke naobrazbe studenata na nastavničkim fakultetima te znanstvenoj/nastavnoj suradnji odsjeka za pedagogiju. Ukazala se velika potreba za međusobnom suradnjom kao i organiziranjem skorih budućih susreta na istu temu.

 • Šesti susret pedagoga Hrvatske

Šesti susret pedagoga Hrvatske održan je od 7. do 11. travnja u Dubrovniku. Odabirom interkulturalne teme za susret, Hrvatsko pedagogijsko društvo je, u suradnji sa odsjecima za pedagogiju iz Zagreba, Osijeka, Zadra, Rijeke, Splita i Interkulturom- udrugom za promicanje interkulturalnih vrijednosti iz Zagreba, još jednom ukazalo na aktualnost, kompleksnost, interdisciplinarnost i društveni značaj suvremene pedagogijske znanosti. Preko četiri stotine pedagoga iz cijele Hrvatske u četverodnevnom je radu skupa imalo priliku uživati u izlaganjima vrsnih domaćih i stranih predavača iz različitih područja društvenih i humanističkih znanosti, koji su sa više aspekata doprinijeli razumijevanju fenomena interkulturalizma; kao i u brojnim izvještajima iz prakse u području interkulturalnog odgoja i obrazovanja koja mogu poslužiti kao poticaj za daljnji razvoj, podizanje kvalitete i obogaćivanje odgojno-obrazovne prakse. Predah od radnog dijela skupa iskorišten je za izlet brodovima na prekrasne Elafitske otoke- Koločep, Šipan i Lopud, na kojima su sudionici, u šetnji i ugodnom druženju, nastavili promicati interkulturalne vrijednosti i promišljati o idejama za sljedeći susret pedagoga..

dubrovnik