Povratak na sadržaj

* autori u prvom broju

Matea Biloglav

Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet, Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
2. godina preddiplomskoga studija, pedagogije i ruski jezik
matein.mail@gmail.com

Ana Bodlović

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Sinjska 2
3. godina preddiplomskog studija, pedagogija i kroatistika
ana.bodlovic@hotmail.com

Maja Buklijaš

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Sinjska 2
2. godina, diplomskog studija, pedagogija i kroatistika
majbuk@ffst.hr

Mirjana Čelar

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Sinjska 2
2. godina diplomskog studija, pedagogija i kroatistika
mirjanacelar@gmail.com

Kristina Ćapin

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Sinjska 2
2. godina, diplomskog studija, pedagogija i kroatistika
kina19@net.hr

Marijana Elez

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Sinjska 2
2. godina diplomskog, pedagogija i kroatistika
elez.marijana@gmail.com

Doris Glumac

Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet, L. Jägera 9
2. godina diplomskog studija, pedagogija i hrvatski jezik i književnost
dorisglumac@gmail.com

Ivana Ivančič

Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet, Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
2. godina preddiplomskog studija, pedagogija
ivanai.3008@gmail.com

Monika Jakić

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Slavka Krautzeka bb
2. godina preddiplomskoga, pedagogija
monikajakic@gmail.com

Danijela Kovaček

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Slavka Krautzeka bb
2. godina preddiplomskog studija, pedagogija
danijkov@gmail.com

Barbara Krčmar

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
2. godina diplomskog studija, pedagogija
barbara345@gmail.com

Sani Kunac

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Sinjska 2
3. godina preddiplomskog studija, pedagogija i kroatistika
sani.kunac@gmail.com

Matija Moharić

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Slavka Krautzeka bb
3. godina preddiplomskog studija, njemački jezik i književnost i pedagogija
mmoharic1@gmail.com

Vesna Najman

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
1. godina diplomskog studija, pedagogija
vesna.najman@gmail.com

Dragana Nešković

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
2. godina diplomskoga studija, pedagogija
dragana.neskovic13@gmail.com

Josipa Pavlović

Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9
1. godina diplomskoga studija, pedagogija i filozofija
josipaaa@gmail.com

Lidija Petrović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
1. godina diplomskoga studija, pedagogija
lydia.petrovic@yahoo.com

Hrvoje Potlimbrzović

Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9
2. godina preddiplomskoga studija, pedagogija i filozofija
hrvoje.p.os@gmail.com

Ines Radić

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Sinjska 2
1. godina diplomskog studija, pedagogija i kroatistika
inesradic89@gmail.com

Sanja Rudan

Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet, Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
2. godina preddiplomskoga studija, pedagogije i ruski jezik
sanja_rudan@hotmail.com

Josipa Sabo

Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet, Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
2. Godina preddiplomskoga studija, pedagogija
toxicly_h2er@hotmail.com

Vinka Skorić


Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet, Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
2. godina preddiplomskoga studija, pedagogije i ruski jezik
vinky@windowslive.com

Svijetlana Škrobo

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
2. godina diplomkog studija, pedagogija
svijetlana.skrobo@gmail.com

Maja Šmolc

Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet, L. Jägera 9
2. godina diplomskoga studija, pedagogija i hrvatski jezik i književnost
majasmolc@yahoo.com

Ivana Toussaint

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Sinjska 2
1. godina diplomskog studija, pedagogija i kroatistika
ivanat1989@hotmail.com

Elizabeta Vega

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Slavka Krautzeka bb
1. godina diplomskog studija, pedagogija i filozofija
elave6a@gmail.com

Ana Vrbičić

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Slavka Krautzeka bb
3. godina preddiplomskog studija, pedagogija
avrbicic@gmail.com

Anja Zadravec

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
2. godina diplomskog studija, pedagogija
azshelly6@gmail.com

Povratak na sadržaj