Povratak na sadržaj

* impresum

Ekvilibrij — časopis studenata pedagogije Hrvatske

HPD-Student, Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: hpd.student@gmail.com
web: www.pedagogija.hr/ekvilibrij

God. 1, br. 1, rujan 2012, Zagreb
Datum objavljivanja: 24. rujna 2012. godine
Učestalost objavljivanja: dva puta godišnje — veljača, 2013. godine

Osnivač

Hrvatsko pedagogijsko društvo, HPD-Student
e-mail: hpd@ffzg.hr

Glavne i odgovorne urednice

Lidija Petrović (Zagreb)
lydia.petrovic@yahoo.com

Dragana Nešković (Zagreb)
dragana.neskovic13@gmail.com

Uredništvo

Katarina Križić (Rijeka)
krizic.katarina@gmail.com

Ivana Jalšovec (Zadar)
ijalsove@student.unizd.hr

Hrvoje Potlimbrzović (Osijek)
hrvoje.p.os@gmail.com

Vera Zubac (Split)
vera.dbk@gmail.com

Lektura i korektura

Marija Ćubelić (Zagreb)

Jelena Maras (Rijeka)

Sanja Simel (Osijek)

Ivana Šakić (Zagreb)

Svijetlana Škrobo (Zagreb)

Marija Vekić (Zagreb)

Vedrana Zubak (Zagreb)

Dizajn i izrada web stranice

AIen Οkan‌ović
al‌en@gr‌af‌ic‌ari.com

 

Tvrdnje i mišljenja u objavljenjim radovima izražavaju isključivo stavove autora i ne predstavljaju nužno stavove uredništva.

Časopis izlazi dva puta godišnje i besplatan je.

Povratak na sadržaj