Povratak na sadržaj

* riječ Uredništva

Poštovane čitateljice i čitatelji, posjetitelji ove stranice,

pred vama je Časopis studenata pedagogije Hrvatske pod nazivom Ekvilibrij1. Hrvatsko pedagogijsko društvo studenata (HPD-Student) i sam časopis Ekvilibrij, osnovani su u sklopu Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) na inicijativu studenata Odsjeka za pedagogiju u Splitu. U radu časopisa, za sada sudjeluje pet hrvatskih sveučilišta (Sveučilište u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu) sa svojim predstavnicima: Katarina Križić (Rijeka), Ivana Jalšovec (Zadar), Vera Zubac (Split), Hrvoje Potlimbrzović (Osijek), Dragana Nešković i Lidija Petrović (Zagreb).

Ekvilibrij je u cijelosti studentski časopis, što znači da ga studenti sami recenziraju, lektoriraju, uređuju i osmišljavaju, iako je svaka pomoć i preporuka naših profesora dobrodošla. Časopis će redovito izlaziti dva puta godišnje (jednom u semestru) i objavljivati radove studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija pedagogije sa svih odsjeka/odjela za pedagogiju u Hrvatskoj. Zbog lakše dostupnosti studentima pedagogije diljem Hrvatske, časopis se objavljuje u online izdanju. Cilj časopisa su studentska promišljanja i kritički osvrti na pedagogijsku problematiku.

Jedna od ideja je da se u svakom broju časopisa predstavi jedno hrvatsko Sveučilište sa svojim odsjekom za pedagogiju. Studenti će predstavljanjem studija, kolegija, profesora, problema i karakteristika, upoznati svoje buduće kolegice i kolege diljem Hrvatske sa specifičnostima svoga odsjeka. S obzirom da je inicijativa za pokretanje ovog časopisa potekla od studenata pedagogije u Splitu, upravo će oni, na prijedlog Uredništva, započeti sa predstavljanjem svog studija u ovom prvom broju časopisa.

U ime Uredništva, zahvalili bismo se svima koji su na bilo koji način doprinijeli i pomogli izlasku prvog broja Ekvilibrija, naročito grafičkom uredniku, svim recenzentima i lektorima.

Pozivamo sve zainteresirane studente da postanu novi suradnici časopisa i potpomognu njegovom budućem radu. Nadamo se da ćete ovo prvo izdanje časopisa Ekvilibrij ocijeniti kao kvalitetno, zanimljivo i relevantno, ali i vrijedno Vašeg budućeg praćenja i naravno — čitanja! Sve sugestije, kritike i komentare objeručke prihvaćamo na hpd.student@gmail.com!

Vaše urednice,

Dragana Nešković
Lidija Petrović

  1. ^ Zašto baš Ekvilibrij? Kako bismo odgovorili na to pitanje, moramo se prisjetiti Piagetove teorije ekvilibrija. Disekvilibrij je, prema Piagetu, suočavanje sa problemom s kojim ne možemo izaći na kraj, no u procesu rješavanja tog problema stvaramo nove strukture smisla i dolazimo do viših razina spoznaje, te tako postižemo ekvilibrij ili uravnoteženost. Postizanje ekvilibrija je, dakle, glavni temelj umnog rasta i razumijevanja. Upravo iz tog razloga pedagoški proces možemo smatrati provokacijom do viših razina razumijevanja, a tu logiku samorazvoja osnovnim ciljem pedagogije kao znanosti.
Povratak na sadržaj